Tuoteosaamisen valmennus

Description

”Pääni päällä on valtava tietopallo, mutta en saa vietyä sitä tietoa käytäntöön asti”

Kuulostiko tutulta?

Tämä valmennus vie Sinut ja matkailupalvelutuotteesi pala palalta kohti ihanneasiakkaasi kiinnostusta. Todellakin, tämän valmennuksen aikana lyödään kädet saveen ja viedään hommaa oikeasti kohti maalia. Asiat käydään läpi selkokielisesti ja esimerkkejä käyttäen.

Osallistujat eivät ”näe” toisiaan edes niminä ja omaa ideaansa ei tarvitse jakaa millään tasolla.

Valmennus sisältää tunnin henkilökohtaisen konsultoinnin.

Sisällöt

6 Oppituntia

Intro

Tervetuloa! [4:24]

Ihanneasiakkaan tunnistaminen ja löytäminen?

Tällä oppitunnilla tarkennetaan eri asiakassegmenttejä ja etsitään ihanneasiakasta ja tunnistetaan ihanneasiakas

Puhutellaan aisteja?

Tällä oppitunnilla opitaan puhuttelemaan tulevaisuuden asiakkaan aisteja

Saavutettavuus?

Tällä oppitunnilla keskitytään matkailupalvelutuotteesi saavutettavuudeen

Milloin??

Asiaakkaallesi on ensiarvoisen tärkeää tietää milloin matkailupalvelutuotteestasi pääsee nauttimaan
360,00